Okres Proszę wybrać długość trwania umowy


Faktura Proszę wybrać rodzaj faktury


Internet Najpopularniejszy w mieście


Prosimy wypełnić formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Email:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej Ustawą (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922 ) informujemy, iż:
  1. administratorem Państwa danych osobowych jest DOLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23c , zwana dalej Spółką,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i świadczenia usług Spółki na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  3. posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej, rozumiem jej treść i jestem świadomy swoich uprawnień w zakresie ochrony moich danych osobowych


Aby wysłać formularz należy wybrać usługę


Wszelkie Prawa Zastrzeżone © DOLSAT 2018